LISTOPADOVÁ VÝZVA


Listopadová výzva: Pojďme dál cestou svobody a demokracie! 

My, níže podepsaní občané a občanky České republiky,

v době, kdy si připomínáme výročí sametové revoluce 1989, kdy si naše společnost hrdě vybrala cestu ke svobodě a demokracii místo ponížení totalitního režimu, vojenské okupace a poslušnosti Moskvě, vyzýváme všechny poslance a poslankyně Parlamentu České republiky, aby odmítli tlak na rozšíření atomové elektrárny Dukovany prostřednictvím ruské státní společnosti Rosatom nebo podobných netransparentních firem nepřátelských států.

Aktuálně diskutovaný zákon, tlačený zjevně zejména KSČM a SPD, není ničím jiným, než nástrojem, jak garantovat možnost tunelovat veřejné prostředky a kapsy daňových poplatníků na projekt, který je evidentně ekonomicky neudržitelný a v době propukající ekonomické krize už zcela nesmyslný.

Důvodů k jeho odmítnutí je celá řada. Vedle geopolitických - tedy energetické a politické závislosti na státofirmách z nepřátelských režimů - zejména bezpečnostní a ekonomické. Parlament se tímto zákonem navíc má vzdát své suverénní pravomoci zastupovat nás, občany a občanky.

Že tento návrh tlačí otevřeně prokremelské subjekty KSČM a SPD a promoskevští hradní poradci prezidenta Miloše Zemana, by mělo být dostatečným varováním. Vyzýváme všechny zákonodárce, kteří se nechtějí stát spolupachateli tohoto zjevného geopolitického a bezpečnostního zločinu na vlastní zemi, aby tento zákon v tomto hlasování odmítli.

Tři dekády po revoluci ještě musíme pracovat na tom, abychom pokračovali dále cestou co nejdále od područí Moskvy či Pekingu, směrem na Západ. Nevzdávejme se svobody a demokracie, pojďme na této cestě dál.


Podepsat tuto petici

(Připojením podpisu dávám souhlas spolku Pojďme dál, IČO 07778261, ke zpracování svých osobních údajů a s tím, abych byl/a informován/a o dalších krocích týkajících se tohoto podnětu a dalších kampaních spolku Pojďme dál.)