DUKOVANY


Babišova vláda, zjevně pod tlakem prezidenta Zemana, plánuje rozšíření (nikoli dostavbu, jak je často mylně uváděno) jaderné elektrárny Dukovany.

Snaha svěřit projekt ve strategické oblasti, klíčové pro naši bezpečnost, státní společnosti země, která je otevřeně nepřátelská vůči západoevropským politickým a bezpečnostním strutkurám a aliancím a snaží se aktivně zvrátit mezinárodní vývoj po roce 1989, jde zcela proti českým strategickým zájmům a lze těžko vnímat jinak než jako útok a ohrožení naší svobody, suverenity a demokracie.

Zároveň, tento předražený projekt si nemůžeme tváří tvář hospodářské krizi, brutálně schodkovému státnímu rozpočtu, chudnoucím rodinám, které by to měly ze svých kapes zaplatit, vůbec dovolit. Korupční potenciál této zakázky je ovšem zjevný, a otevírá otázky, zda také není hlavní motivací některých podporovatelů celého nesmyslného projektu.

Zákon, který má být 20. listopadu 2020 ve druhém čtení hlasován v Poslanecké sněmovně, není ničím jiným, než nástrojem, jak garantovat možnost tunelovat veřejné prostředky a kapsy daňových poplatníků na projekt, který je ekonomicky neudržitelný, energetickou budoucnost ČR neřeší, nevyřeší ani modernizaci naší ekonomiky a naše klimatické závazky, jen naši zemi zatíží finančními závazky, ve výsledku může zdražit energii pro koncové spotřebitele a celkově zpozdí tranzici české energetiky směrem k moderním technologiím. V době počínající ekonomické krize jsou podmínky financovaní projektu, které chce vláda nastavit novým zákonem pro naši ekonomiku vyloženě nevýhodné.

Tento projekt a jemu na míru šitý zákon je nutno alespoň prozatím odmítnout. Podpořte naši petici.